Politik for håndtering af interessekonflikter

1. Generelt

1.1.    Politik for håndtering af interessekonflikter i WH Asset Management ApS (“Selskabet”) er etableret ud fra princippet om “at behandle kunderne ens i ensartede tilfælde”.

1.2.    Risiko for interessekonflikt opstår, hvor der er modstridende interesser mellem Selskabet og Kunden eller mellem Selskabets kunder indbyrdes.

1.3.    Selskabet tilstræber at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter mellem Kunden og Selskabet og mellem Selskabets kunder indbyrdes. Hvis der mod forventning måtte opstå en interessekonflikt mellem Kunden og Selskabet, eller der er en risiko for at en interessekonflikt måtte opstå, er Selskabet forpligtet til straks at orientere Kunden herom. Dette gælder også hvis der er risiko for at en interessekonflikt måtte opstå Selskabets kunder imellem.

1.4.    Selskabet håndterer identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter på en professionel måde, således at Selskabet handler med integritet og udviser fairness i forhold til identificerede og potentielle interessekonflikter.

2. Identifikation af interessekonflikter

2.1.    Selskabet har identificeret følgende potentielle interessekonflikter:

2.1.1. Selskabet kan modtage indløsningsordrer fra nogle kunder og købsordrer fra andre. Selskabet kan vælge at matche ordrer for at nogle investorer undgår at betale kursspænd. Såfremt ikke alle investorers ønske kan matches, kan der opstå en interessekonflikt i den forbindelse.

3. Håndtering af interessekonflikter

3.1.    Selskabet håndterer identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter på følgende måde:

3.1.1. Selskabet må kun matche ordrer fra kunder hvis alle kunder køber og sælger på lige vilkår. Såfremt der ikke kan laves 100% match mellem købs- og salgsordrer bliver alle handler afregnet til indre værdi +/- handelsomkostninger på 0,3%.

3.1.2. Alle aftaler med ‘nærtstående parter’ indgås af Selskabets ledelse

3.1.5. Selskabets medarbejdere er alle gjort særskilt bekendt med selskabets politik for håndtering af interessekonflikter

3.2.    Identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter overvåges løbende, ligesom der sker rapportering til Selskabets ledelse herom.

3.3.    Selskabets medarbejdere og ledelse er underlagt spekulationsforbud, hvilket er en integrereret del af Selskabets regelsæt om håndtering af interessekonflikter.

4. Ansvar for implementering

4.1.    Selskabets administrerende direktør er ansvarlig for implementering af Selskabets Politik for håndtering af interessekonflikter, herunder for at sikre at Selskabets medarbejdere gøres bekendt med denne.

4.2.    Selskabets administrerende direktør er ansvarlig for at der udarbejdes supplerende forretningsgange og procedurer til at understøtte Selskabets Politik for håndtering af interessekonflikter i det omfang, det skønnes relevant.

5. Ajourføring og godkendelse

5.1.    Selskabets Politik for håndtering af interessekonflikter ajourføres løbende efter behov.

Har du brug for hjælp?

Er der noget, du er i tvivl om, eller vil du gerne vide mere om vores produkter? Så tag fat i os.

Modtag vores månedsbrev

Tilmeld dig og modtag vores månedsbrev og få særlige nyhedsopdateringer fra WH Asset Management.
Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med månedsbreve og særlige nyhedsopdateringer fra WH Asset Management. Samtidig accepterer jeg privatlivspolitikken. Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.